Skip to main content

2015 augustus examen

  1. Bespreek de 2 manieren die er zij om weergavevetraging tegen te gaan bij jitter + schema.
  2. Hoe helpt leaky bucket bij iets van bandbreedte + schema?
  3. Als netwerkbeheerder bij ICMP-ZERO moet je de firewall configureren zodat de DMZ niet kan gemapt worden door middel van traceroute. Teken deze configuratie en schrijf in pseudocode de FW-regels.
  4. Een audiostukje is gesampeld aan 16 000 samples per seconde. Er zijn 12 000 verschillende niveaus. Wat is de bitrate wanneer het CMP gecodeerd is? Toon ook de berekening.
  5. Leg volgende bewering uit: IPsec is een veiligheidsdeken.

waar of niet waar + leg uit (hierop krijg je punten)

  1. In de HTTP header field byterange krijgt de gebruiker een indicatie van de grootte van het object.
  2. Het deffel-hillman algoritme is een hashfunctie.
  3. Een hasfunctie is veiliger dan een checksom.
  4. Een DNS requests kan enkel interactieve requests aanvragen. (ja zo stond dat op het examen. Ik weet het, die zin klopt niet).