Skip to main content

2014 juni examen

Marina Lens

Mondeling


(3 Vragen, samen op 6 punten)

A. Wat is het verschil tussen een TreeSet en een HashSet.

B. Een klasse T implementeert de Comparable interface door een compareTo method die objecten vergelijkt op instantie-variabele1. Hoe kan men een List<T> sorteren op basis van een andere instantie variabele (instantie-variabele2)

C. Leg uit hoe de TreeSet geïmplementeerd is. Toon aan hoe het toevoegen van een object gebeurt a.d.h. van een voorbeeld

Schriftelijk


(6 punten) ...