Skip to main content

2017 juni examen

17 Juni (Lector: Greetje Jongen)

Examen op de pc's van UCLL (Examenlogin). 3u de tijd voor praktijk+schriftelijke theorie

THEORIE

  • In <form action="Controller?action=find"> leg uit waarvoor de 2 actions staan en wat ze doen.
  • Begrippen invullen in een tekst over MVC
  • Twee screenshots gegeven: index pagina met link naar overzicht en overzicht zelf. Leg uit wat er gebeurt als gebruiker op de link klikt. Leg communicatie tussen browser en server uit. Gebruik een schema.

PRAKTIJK

Gegeven op xtoledo: Zip met java klassen Recensie en RecensieDB, Selenium, chromedriver, test-klasse en JSP's: index, overzicht, vindRecensie, header en verwijder, css en img map. Recensies hebben een String titel, String auteur, int waardering (1-5), en String tekst.

  • Zet alles in juist mappen, selenium aan build toevoegen, chromedriver naar desktop slepen en laten runnen, zo is path ernaar ingegeven in gegeven testklasse.
  • Doe overzicht pagina werken (read met controller)
  • Doe vindRecensie werken, volledige server-side validatie, moet errors die in Model worden opgeroepen (door exceptions) tonen aan gebruiker en vorig ingegeven waarde laten staan als invoer fout is. Als invoer juist is moet het de recensies teruggeven die de ingegeven waardering hebben gekregen.
  • In overzicht pagina is er voor elke recensie een verwijder optie. Als je op deze klikt moet je naar een bevestigingspagina gaan (verwijder.jsp gegeven). In verwijder.jsp is een formulier met een 'Zeker' en 'Toch niet' knop. Zeker verwijdert de recensie in kwestie, en je gaat naar overzicht. Met 'Toch niet' ga je gewoon naar overzict.
  • Test schrijven voor als je een waardering ingeeft waar geen enkele recensie voor wordt gevonden. Kijk na of we terug op dezelfde form pagina vindRecensie komen, of de juiste error wordt weergegeven en of de input de vorige input terug bevat.
  • Zippen en op xtoledo zetten.