Skip to main content

2021 juni examen

Met dank aan ISW

Praktijk test 21-05-2021

Let op, er waren twee testen en dus ook meerdere vragen.

###       Vraag 2   

1. Maak een CLI oneliner waarmee je alle woorden die uit exact 14 unieke letters bestaan toont. Sorteer het lijstje in omgekeerd alfabetische volgorde. Gebruik hiervoor het bestand /usr/share/dict/dutch.

  Daarna pipe je de output van je CLI oneliner in het commando md5sum. In het antwoordveld vul je beide in op deze manier:
  oneliner - md5 hash
2 punten 

###       Vraag 3   

1. Maak een CLI oneliner die uit de capture http.pcapng (/home/logs op leia) alle HTTP server strings laat zien en telt die niet de string Apache bevatten als antwoord op je GET requests. Sorteer van groot naar klein.
  Sample output:

2 ClientMapServer
1 YouTube Frontend Proxy
1 sffe
1 Kestrel
1 ECS (ams/D1E7)
1 ECS (ams/499C)
1 downloads
1 CloudFront


Daarna pipe je de output van je CLI oneliner in het commando md5sum. In het antwoordveld vul je beide in op deze manier:
oneliner - md5 hash
2 punten 

###       Vraag 4   

1. Maak een CLI oneliner die alle unieke gebruikersnamen toont waarmee geprobeerd werd om in te loggen op de website http://darthvader.uclllabs.be/nw2/private. Maak gebruik van de capture http_basic_auth.pcapng (/home/logs op leia).

  Daarna pipe je de output van je CLI oneliner in het commando md5sum. In het antwoordveld vul je beide in op deze manier:
  oneliner - md5 hash
2 punten 

###       Vraag 5   

1. Maak een CLI oneliner waarmee je de uitgever, vervaldatum en modulus (in deze volgorde) laat zien van het certificaat van de website https://x.toledo.ucll.be.

  Daarna pipe je de output van je CLI oneliner in het commando md5sum. In het antwoordveld vul je beide in op deze manier:
  oneliner - md5 hash
2 punten 

###       Vraag 6   

1. Maak een CLI oneliner die de juiste (dus van vandaag) dag en datum toont zoals in onderstaand voorbeeld:

  Het is vandaag vrijdag (1996.09.13)

  Daarna pipe je de output van je CLI oneliner in het commando md5sum. In het antwoordveld vul je beide in op deze manier:
  oneliner - md5 hash

 

Theorie test 31-05-2021

theorie.pdf