Skip to main content

2015 juni examen

Het vak werd gegeven door Pieter Hens die zijn leerstof uitstekend wist over te brengen. De examens waren volledig schriftelijk.

Juni 2015

  1. Een deel juist of fout vragen over de theorie aan de hand van een model: geen punten op juist of fout maar wel op je uitleg waarom dit fout is.
  2. Een deel van dit model uitleggen in normale woorden (dus niet technisch).
  3. Gegeven een case: duid alle dingen aan die out of scope zijn, alle actors, alle end states. Teken het model hierna.
  4. Enkele vragen over de theorie.
  5. Een deel over activiti, gegeven een model in bpmn20.xml formaat; upload het onder activiti en geef al de stappen, deploy het in activiti en geef al de stappen & start een procesinstantie ervan; copy/paste een screenshot met de status van het proces, Het proces wordt geblokkeerd omdat er een task approved moet worden; welke users kunnen deze approven en hoe heb je dit gevonden?, een error + mogelijke fix uitleggen.