Skip to main content

2013 juni examen

2013

lector: Frans Sanen

Permanente Evaluatie (8/20)

Willekeurige selectie uit de gemaakte oefeningen. Met andere woorden: geen risico lopen en alle oefeningen maken!

Oefening perl (6/20)

Een boodschap moet verborgen worden in een aantal mails. Deze kan via commandline worden meegeven, indien niet het geval zal het script hier om moeten vragen. Vervolgens moeten er een aantal mails worden verstuurd (afhankelijk van de lengte van de boodschap). Deze mails worden opgevuld met willekeurige karakters (20 lijnen van 50 karakters). In elke mails wordt dan vervolgens een willekeurige plaats gekozen; op die plaats worden 5 opeenvolgende lettertekens gezet (bv. abcde) gevolgd door 10 karakters van de boodschap. Het aantal mails wordt zo gekozen dat elke mail een stuk van de boodschap bevat. Merk op dat de laatste mail dus minder dan 10 karakters kan bevatten, maar dit is niet erg.

Bonusopmerking: merk op dat op elke lijn een \n staat. Wanneer je de boodschap hier overschrijft zal er dus een newline verdwijnen. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost, de eenvoudigste: er voor zorgen dat er altijd een index wordt gekozen zodat dit nooit gebeurt. Met andere woorden: willekeurige getal tussen 0 en 20 * 50 (lijn) + willekeurige getal tussen 0 en 35 (- 15 voor de mogelijke lengte van de boodschap + opeenvolgende letterrij).

Oefening python (4/20)

Uit een invoerbestand moet een lijst opgesteld worden van de woorden die het meest voorkomen in het bestand. Dit bestand, zowel als het aantal woorden dat moet worden getoond moet kunnen meegegeven worden via de commandline. Indien dit niet gebeurt (of deze parameters niet geldig zijn, vraagt het script de gebruiker om de juiste parameters in te geven. Denk aan inputcontrole (eventueel regex (whitelist)). Vervolgens bestand lezen en voor elk woord het aantal voorkomens registreren (pythons dictionary gebruiken). Sorteren (bv. OrderedDictionary Let wel: reversed) en ten slotte de top zoveel tonen (afhankelijk van het opgegeven aantal woorden).

(Deze opdracht is als oefening voorgekomen bij Perl tijdens het jaar)

2 regexen (2/20)

2 kaartjes trekken: 1 regex uitleggen, 1 regex opstellen Niveau: eenvoudig