Skip to main content

Algemeen

Dit vak bestaat uit theorielessen en computerzittingen. In de computerzittingen worden er oefeningen gemaakt in Linux, via SSH op een server van school. De leerstof van de praktijk lijkt eerst zot moeilijk, maar zorg gewoon dat je genoeg oefent en durf vragen te stellen en uiteindelijk zal het zichzelf uitwijzen

Het examen bestaat uit twee delen: een theorie-examen op 10 punten in de normale examenperiode en een praktijkexamen in de laatste week van het semester dat eveneens op 10 punten staat. Alles wat bij de Wiki op de pagina theorie staat is te kennen theorie. Er komt sowieso een vraag gebaseerd op hetgeen er in de filmpjes of extra teksten staat. Bij de meerkeuzevragen van het theorie-examen is er is geen giscorrectie, maar alles moet juist zijn om punten te kunnen krijgen. Het aantal juiste antwoorden wordt gegeven. Het is goed mogelijk dat er vragen terugkomen.

Het onderwerp cryptografie is een moeilijk onderdeel van computernetwerken. Als je het niet erg vindt om eens wat te lezen: het boek Computer Networks: A top-down approach is een zeer goed boek.

De puntenverdeling was oorspronkelijk 14 voor het theorie-examen en 6 voor het praktijkexamen. In 2015-2016 werd dit een eerste jaars vak en in schooljaar 2016-2017 veranderde de puntenverdeling naar 10/10 waarbij 10 punten op de theorie en 10 op de labo's.