Skip to main content

2012 juni examen

Elke Steegmans

Mondeling


Een oefening dat ze een verzameling wil bijhouden van javaboeken en je moet makkelijk kunnen tussenvoegen en elk boek mag maar 1 exemplaar bevatten - Welke collectie - Declareer de nodige rijen - implementeer de methode om te kunnen tussenvoegen - Leg uit hashcode, linkedHashset, rehashing, hashSet

Welke orde(O) heb je bij het toevoegen bij een Hashset

Schriftelijk


- Geheugen tekenen - sorted een code, en je moest zeggen wat er uitgevoerd werd na een bepaalde lijn

Jan Pellegrims

Mondeling


Theorie (3pt)

Geef een gedetailleerde beschrijving van de volgende begrippen (uitleg + tekening/code) a. Indirecte recursie b. Rehashing

Praktijk (3pt)

Een vraag over een koeienschoonheidswedstrijd a. Welke collectie b. Waarom? c. Wat kan deze collectie? (kenmerken van de collectie) d. Implementeer met belangrijkste methoden

Schriftelijk


Theorie (3pt)

Geef de kenmerken van Set, Map en List.

Praktijk (3pt)

Implementeer een klasse voor een oefening over een wachtrij met klanten. Sommige klanten zijn 'goede klanten' en mogen voorsteken. Klasse klant is gemaakt, implementeer klasse Aanschuifsysteem met methoden nieuweKlant(Klant klant) en bedien(). Bij het bedienen moet de naam op een scherm weergeven worden (System.out.println) en de klant moet uit de wachtrij verwijderd worden.