Skip to main content

2014 juni examen

1. Wat is het veiligste een hub of een switch + leg uit. (switch)

  Switch. Als men een switch gebruikt kan er niet aan packet sniffing worden gedaan.

2. Oefening op IPv4 en subnetten

3. a) Wat zijn de 2 socketten van TCP b) Iets met communicatie van TCP

4. Encapsulatie: zet de volgende begrippen in de juiste volgorde.

  Data => segment => packet => frame => bits

5. Oefening op IPv6:

  - Geef de afkorting van deze IPv6
  - Geef de RIR en ISP

6. Leg uit hoe een computer interreageerd met de DNS server (je vraagt een website op vb www.aha.com)

  Leg uit hoe hij aan het IP-adres komt.

7. Oefening op VLSM (lijkt op de packet tracer oefening)