Skip to main content

2019 januari examen

Het examen bestond uit 2 delen:

Deel 1:

Vraag1) Geef het verschil tussen het gebruiken van == en .equals. (best met voorbeeld met stack en heap).

Vraag2) Waarvoor wordt get methode gebruikt?

Vraag3) Schrijf 2 constructoren voor een gegeven klasse één met 3 parameters en één met 2 parameters. Hoe noemt het als er 2 constructoren zijn?

Vraag4) Je krijgt de uitleg van 3 klassen Rit, Chauffeur en Bedrijf en moet aan de hand hiervan een UML schema opstellen.

(Voor dit deel heb je ongeveer 45 minuten van de 3 uur)


Deeel 2:

Je krijgt bij het afgeven van deel 1 het juiste UML-schema en mag nu op de pc de klasse gaan implementeren aan de hand van de teksten en dit schema.