Skip to main content

2012 augustus examen

 1. Ethernet:
  • a. Uit hoeveel cijfers bestaat een MAC-adres?
  • b. Hoe kan je aan de adressen zien dat 2 Ethernet-kaarten van dezelfde fabrikant zijn?
  • a. Welke zijn de 3 eigenschappen waarin trillingen van mekaar kunnen verschillen?
  • b. Wat is het verschil tussen een trilling en een golf?
  • c. Wat betekent de eigenschap van Fourier?
  • d. Wat betekent de formule van Shannon?
  • e. Wat betekent een signaal/ruis-verhouding van 30 dB?
 2. Leg uit hoe NAT (network adress translation) kan gebruikt worden om één IP-adres te laten delen door meerdere gebruikers. Wat als meerdere gebruikers tezelfdertijd naar dezelfde site surfen?