Skip to main content

2011 juni examen

  • PeL: Gegeven een vishengel die horizontaal hangt en kan roteren op een vaste spil, met een merkteken op 5 meter van het uiteinde van de hengel (de kant van de visser). Welke figuur bechrijft het merkteken als het uiteinde van de hengel een cirkel van willekeurige straal op een willekeurige positie volgt.
  • FinanciĆ«le algebra: lening van 15000 met voorschot van 1000 aan 3% WR met maandelijkse terugbetaling van 300 en zes maand uitstel van betaling. Wanneer is de lening afbetaald als ze afgesloten wordt op 1 januari 2011.
  • Algebra: proces met halveringstijd van 7 jaar versus proces met daling van 20% per jaar, wanneer zijn ze gelijk als het tweede proces bij aanvang een 5x grotere waarde heeft.
  • Scilab: combinatie(n,r) uitwerken
  • Propositielogica: formule analyseren en zeggen of het een contradictie, tautologie of iets anders is.