Skip to main content

2020 januari examen

Examen bestond uit 5 vragen:

 • Geef de inhoud van EAX en EDX tijdens een programma met MOV-, ADD-, IMUL, en IDIV bevelen (32 bits!!!!!!)
 Vergeet niet: Na IMUL DWORD komt het product in EDX:EAX Dit wil zeggen dat als het getal niet in EAX past, het verderloopt in EDX. 
 Anders wordt EDX opgevuld met 0h of Fh, afhankelijk of het product positief of negatief is. Bij IDIV DWORD, komt uiteraard de rest in EDX
 • Geef definities van: Symbolentabel, Zone bit recording (ZBR), Wet van Moore, RC-wachttijd bij SD RAM en Lineare informatiedichtheid (met kleine schets)
 • Geef benamingen van 3 dingen die staan aangeduid op de foto (Werkgeheugen <-> CPU)
 • Geef het bevel dat wordt uitgevoerd, bevelenteller(EIP), bevelregister, ESP en zowel de Nul-vlag(ZF) als het Teken-vlag(SF) van een gegeven programma met oa push en pop bevelen
 • Grote programmeer oefening (getypt op PC in een .txt MAAR je kan deze niet uitvoeren!)
  • Je krijgt een invoerbestand waarin 4 kolommen staan. De eerste kolom bevat de letter A of V (met A wordt het aankopen van een materiaal bedoelt, met V de verkoop ervan), de tweede kolom een materiaal, de derde kolom de aantal eenheden en in de vierde kolom staat de prijs per eenheid. Op basis van de producten moet je berekenen hoeveel winst of verlies een bedrijf maakt.
  • Op de examenToledo staat oa de lus om te vertalen naar ASCII
  • Een voorbeeld van het invoerbestand dat gegeven is en het uitvoerbestand dat je moet maken:

INVOER:

 A   ijzer        6   15
 V   roestrvrij staal   5   48
 A   inox         158  5


UITVOER:

 Winst  1286 €