Skip to main content

2010 januari examen

Hoofdvraag:

  1. Je krijgt een matrijsketen van DNA en daar moet je de aminozuren van geven, en dan alles uitleggen zo van 'waar? mechanisme? molecuulnaam?'.

Bijvragen:

  1. Geef de splitsingswet van Mendel + een zelfgekozen voorbeeld
  2. Teken een eukaryotische cel na de mitose voor de cytokinese met 2n=4 en benoem alle delen
  3. De plaats in de cel geven van 10 begrippen. (Bv: H2O2=peroxysomen)

Stellingen:

  1. 1-huizige planten bevatten 1-huizige bloemen
  2. Een cel in een hypertonische oplossing, lyseert