Skip to main content

2022 examen juni

De examenvragen waren zoals verwacht. Op de X Toledo test kwamen er vragen over kans verdelingen aanbod zoals de normaal verdeling en vanuit die formule of functie de standaardafwijking bereken of de kans, een vraag over de boxplot wanneer het uniek getal Er werd tien keer zo groot zou worden wat er zou gebeuren, welk verband de twee veranderlijke X en Y zouden hebben indien ze een correlatiecoëfficiënt hebben van -0,098.. en een significant van -0,1, …

Er werd ook nog een open vraag gesteld op 4 punten. Je kreeg hiervoor een Excel bestand ter beschikking waarin de opgave stond. Je moest een spreidingsdiagram maken van de gegevens Waarbij je gebruik moest maken van een significant niveau?? en verklaren of de gegevens een lineair verband vertonen. Hierbij moest je een stappenplan gestructureerd opschrijven om zo je besluit te kunnen verklaren. Vervolgens moest je de grafiek omvormen naar een logaritmische functie en vanuit dat functievoorschrift de onbekende conc bepalen bij 20 mm als gem. diameter van de remmingszone. Het was ook de bedoeling dat je uit het functie voorschrift de coëfficiënten a en b ging bepalen. De laatste vraag was om dat punt met twee stippenlijnen aan te duiden op de grafiek.

De schriftelijke vraag was een vraag over kansen bij medische testen. Eentje die als voorbeeld staat in de cursus.