Skip to main content

2011 januari examen

Hoofdvraag:

  1. Leg de meiose I uit. Maak duidelijke tekeningen en benoem alle delen.

Bijvragen:

  1. Welke bestanddelen zijn er nodig in een cel voor eiwitsynthese. Waar in de cel heeft dit plaats?
  2. 2 foto's: Welk organel zie je + beschrijf kort hun functie. (mitochondrie + RER)
  3. Oefening op Mendeliaanse overerving. Welke wetten zijn van toepassing, leg uit.
  4. Leg uit met een voorbeeld: Secundair actief transport. (Na+/glucose-pomp)
  5. 5 juist/fout vragen. Indien juist, verklaar. Indien fout, verbeter.