Skip to main content

2016 januari examen (vroeger Algemene Histologie & histopathologie)

07/01/2016

- 40 multiple choice vragen over alle hoofdstukken (leer vooral het zenuwstelsel goed!) met giscorrectie ' bij een foutief antwoord verlies je 1/3 van de punten'

- 6 waarnemingsmethoden combineren met het juiste woord zoals hierboven vermeldt.

- Wat kleurt de Alcian blue methode?' (Zure mucines)

- Leg het verband tussen weefselvloeistof, COD, plasma-eiwitten, hydrostatische druk, bindweefsel

- 3 kankers benoemen: vanuit welk weefsel afkomstig en is het goedaardig of slechtaardig ( plaveisel papilloma, myeloma, leiomyosarcoma)

- 4 tekeningen maken:

  a: pseudomeerlagig epitheel
  b: cilindrisch epitheel met microvili en slijmbekercellen
  c: normaal weefsel + metaplasie
  d: normaal weefsel + anisokaryose

- foto's benoemen