Skip to main content

2023 examen herfst

  1. tekening maken van plasmamembraan en alle delen aanduiden
   bijvragen: (/25)
   a) uitleggen waarom fluïd mosaic model
   b) opbouw lipid draft uitleggen, 3 functies geven en 2 hiervan in detail uitleggen
   c) wat is semi-permeabel?
   d) tekening van actief transport (Na+/K+ pomp) waar je woorden moet invullen (ATP, ADP, Pi, Na+, K+, extracellulair, intracellulair, Na+ conc. en Ka+ conc.
  2. foto van cel met cytoskelet waar je alle delen van cytoskelet moet aanduiden.
   bijvragen: (/15)
   a) opbouw en functie uitleggen van grootste structuur (microtubuli/ centriool)
   b) functie van gele structuur uitleggen lamina
  3. definities (wat, waar en functie): (/10)
   - SRP
   - diploteen
   - lamella
   - nog 2 die ik niet meer weet
  4. meerkeuze (niet super moeilijk) (/25)