Skip to main content

2021 examen herfst

oefeningen op concentratie berekenen ...

redoxreactie uitwerken 

wat gebeurd er als de temp stijgt? endo of exotherme reactie?

zuur base reactie -> cte uit tabel kunnen halen 

...