Skip to main content

New Page

Theorie Examen Biologie Van De Mens 16/11/2022

Oef 1)
-  Vul het schema aan en duid de grootte en afstand aan van het tussenbeeld ten opzichte van het oorspronkelijk beeld. (Bordschema beeldvorming H1)
- Geef extra info en uitleg over het numerieke aperaat (NA). (H1)

Oef 2)
-  Geef extra uitleg over de uitwisseling van O2 en voedingsstoffen tussen bloed en weefselvloeistof dat niet gelegen is rond een capillair en geef weer. (schema 'principe uitwisseling vloeistof tussen interstitium en circulatiesysteem' H4) 

Oef 3) 
- Foto van arm, benoem de onderdelen (soms in het Latijn, soms in het Nederlands). (H5)

Oef 4) 
- Geef een 400x maal vergroting tekening van een dwarse doorsnede van een osteon en benoem alle onderdelen. (zowel de theoretische tekening als tekening uit labo mogen) (H6) 

Oef 5) 
- Wat is een actiepotentiaal en geef zijn functie. (H11)
- Waarom is de actiepotentiaal -70mV? (H11) 
- Wat zijn de epidurale en subdurale ruimtes en waar zijn ze gelegen? (H10) 
- ... 

Oef 6) 
- Leg de functie van calcium uit in de spiercontractie. (H8,9) 
- Wat is rigor mortis? (H8,9) 

Oef 7) 
- Wat zijn de 5 zones van epifysaire schijven (in enchondrale botvorming) en geef voor elke zone minstens 1 zin uitleg. (H7)