Skip to main content

Examen juni 2022

Theorie natuurkunde:

2 grote vragen (elks op 10) 

- foto van een snelheidsselector aanvullen en deze hele fase uitleggen

- foto van een analytische balans: nummertjes benoemen + uitleggen wat er in een bepaald onderdeel gebeurt (dat onderdeel ook vergroot schetsen)

Vraagstuk natuurkunde: 

Berekenen vervangweerstand en meerdere bijvraagjes (zoals wat is de spanning die doorheen weerstand 30 Ohm loopt) (12 punten in totaal)

Meerkeuze natuurkunde: 

6 meerkeuze vraagjes met giscorrectie (-0,25 indien fout; +1 indien juist, +0 bij geen antwoord)

Vraagstuk wiskunde:

logaritmische functie opstellen + dingen uitrekenen hiermee en logaritmisch papier (aflezen, aanvullen)

vb. gaat maar tot 25° --> terugrekenen om de waarde bij 0° te zoeken