Skip to main content

2013 januari examen

A) HOOFDVRAAG: Gegeven: Coderende aminozuursequentie van glucosetransporter (met intron erbij)

  1. Is dit een perifeer eiwit of een integraal? 
  2. Geef de primaire mRNA 
  3. Geef de mRNA 
  4. Geef de eiwitsequentie van dit mRNA 
  5. vergeten 
  6. Hoort deze DNA-suquentie tot het stuk van de celmembraan of het andere deel?  
  7. Puntmutatie van 1 letter, wat gebeurd er? 
  8. Leg uit hoe de glucosetransporter gevormd wordt met organellen en hun functies.  

B) Juist/Fout vragen

C) Bijvraag Wat is de functie van amylase? Leg uit met chemische structuur en geef de macromoleculen. Waar worden deze macromoleculen opgeslagen en in welke vorm? Geef chemische structuur en leg uit.