Skip to main content

2011 juni examen

  1. JAP (= Jaarlijks Actieplan)

a)   Wat is het doel van het Jaarlijks Actieplan? (1p)
b)   Beschrijf de onderdelen die aan bod komen in het Jaarlijks Actieplan. (8p)

  1. Beschrijf risico-identificatie en risico-inschatting binnen de risico-analyse. (4p)
  2. Hoe kan je veilig chemicaliën transferreren? (4p)
  3. Hoe bescherm je jezelf tegen cryogene stoffen? (4p)
  4. 20ml van een stof moet verwarmd worden in tolueen (kookpunt: 110°C). Het is licht ontvlambaar. (2p)

a)   Zou je een bunsenbrander of een oliebad gebruiken voor het verwarmen? Waarom?
b)   Zou je een kolf van 30ml of van 50 ml gebruiken? Waarom?
c)   Welk type glas zou je gebruiken?
d)   Welke fysieke eigenschap bepaald mee de ontvlambaarheid? Kookpunt, vlampunt of dampspanning? Geef de definitie van de eigenschap die je kiest.

  1. Wat is het verschil tussen ontsmetten en steriliseren?
  2. 3 gevaarsymbolen met prentjes: N, Xi en F. Leg uit en geef een bijhorende R-zin (je krijgt lijst met R-zinnen).
  3. Verklaar volgende begrippen:

-   LC50
-   Retrotoxisch
-   Vlampunt
-   DRBS