Skip to main content

2022 augustus examen

Vraag 1: (hoofdstuk 2 en 5)

Glucokinase (in de lever) heeft een grotere Km waarde en vmax waarde dan hexokinase (spieren). Hoe komt dat? Hoe worden beide enzymen gereguleerd? Teken de Michaelis-Menten plot voor beide enzymen en geef de belangrijkste punten/ benoem de assen.


Vraag2: (hoofdstuk 5 en6)

Er zijn 3 irreversibele stappen in glycolyse. Geef hoe ze worden “omzeild” in de gluconeogenese. Elke stap afzonderlijke uitleggen. Er is een irreversibele reactie dat wordt gekatalyseerd door pyruvaatkinase welke stap is dat, teken de structuren daarvan en benoem welke soort reactie. (Nog andere kleine bijvragen maar die ben ik vergeten)


Vraag3: (hoofdstuk 11)

Grote vraag dat uitdraait op het vertellen hoe wordt het glycogeen synthese gereguleerd (p175). De reactie cascade met insuline (p176).


Vraag4: (hoofdstuk 4 en combinatie anderen hoofdstukken)

Delen van FAD-molecule benoemen. Reactieve plaats aanduiden. Welke rol speelt dit cofactor/ bij welke soort reacties speelt het een rol? Is de energieopbrengst bij FAD-molecule groter dan bij NADH-molecule? Zo ja, waarom? Hoeveel ATP levert het molecule FAD op? (Nog andere kleine bijvragen)


Vraag 5: (hoofdstuk 9)

Vragen over de ETK. Aan welke complex wordt NADH geoxideerd? + en andere bijvragen. (Was moeilijk vraag)